Algemene voorwaarden

Ardent Advocaten doet er alles aan om aan haar cliënten een optimale dienstverlening te verstrekken.

Wellicht nog meer dan bij andere dienstverlenende beroepen is de dienstverlening van een advocaat maatwerk. Geen enkele zaak is dezelfde.Dit vereist een voortdurende interactie en samenwerking tussen de advocaat en zijn cliënt, waarbij wederzijds vertrouwen van primordiaal belang is.

Wij vinden het essentieel om aan onze cliënten over alle aspecten van onze dienstverlening duidelijkheid te verschaffen.

In onze algemene voorwaarden vindt u gegevens met betrekking tot Ardent Advocaten (KBO / BTW nr., zetel , kantoren, enz.) onze dienstverlening, hoe u ons kunt contacteren, (het statuut van) onze advocaten, de orde van advocaten waar onze advocaten ingeschreven zijn, (de vindplaats van) de beroepsregels (deontologische regels) waar onze advocaten aan gebonden zijn, de berekening van erelonen en kosten en de contractuele voorwaarden van toepassing in de relatie met onze cliënten.

In onze algemene voorwaarden werden de meest essentiële regels m.b.t. de samenwerking tussen ons en onze cliënten vastgelegd. Hierin werd gezocht naar een goed evenwicht tussen de belangen van onze cliënten en onze belangen.

Over alle bedingen van deze algemene voorwaarden kan nog afzonderlijk worden onderhandeld. Zij gelden dan ook tenzij schriftelijk andere afspraken overeengekomen zouden zijn.

Voor de algemene voorwaarden van Ardent Advocaten, klik hier.

For the English version of our General Terms and Conditions, click here.